Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerkt CIO for a day?

Doordat u gebruikmaakt van de diensten van CIO for a day en/of omdat u uw gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CIO for a day verstrekt, kan CIO for a day de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarvoor gebruikt CIO for a day mijn gegevens?

CIO for a day verwerkt uw persoonsgegevens om  telefonisch met u in contact te treden als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan CIO for a day uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart CIO for a day mijn gegevens?

CIO for a day bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Deelt CIO for a day mijn gegevens met derden?

CIO for a day verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke gegevens registreert CIO for a day van mij tijdens mijn websitebezoek?

Op de website van CIO for a day worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en de gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CIO for a day gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Uw gegevens en Google Analytics

CIO for a day maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van CIO for a day bij Google zoekresultaatpaginas zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan CIO for a day te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CIO for a day heeft hier geen invloed op.

CIO for a day heeft Google geen toestemming gegeven om via CIO for a day verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar suzan@cioforaday.works. CIO for a day zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Hoe beveiligt CIO for a day mijn gegevens?

CIO for a day neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CIO for a day maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, zijn er aanwijzingen voor misbruik, of wenst u meer informatie over de beveiliging van door CIO for a day verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met CIO for a day op via suzan@cioforaday.works.

cioforaday.works is een website van CIO for a day. CIO for a day is als volgt te bereiken:

CIO for a day
Prof. Bronkhorstlaan 10
Gebouw 96 (terrein Berg & Bosch)
3723 MB Bilthoven
+31 (0)30 274 03 28
suzan@cioforaday.works