Haalt u genoeg rendement uit uw ICT investeringen?

In de praktijk blijkt ICT bij veel kleinere en middelgrote organisaties vaak een kostenpost en een vertragende factor voor uw groei en noodzakelijke innovatie. ICT hoort juist uw processen te vergemakkelijken, te ondersteunen en uw organisatie succesvoller te maken. Een fulltime CIO hiervoor aantrekken is vaak geen optie vanwege de beperkte taakinhoud en de hoge kosten.

Een parttime CIO (Chief Information Officer) kan uitkomst bieden. Op flexibele basis – al vanaf één dag per week – is onze parttime CIO bij u op locatie. Hij of zij ondersteunt u met al uw ICT-vraagstukken en is uw sparring partner. Business kansen en problemen worden vertaald naar concrete acties die direct resultaat opleveren. ICT is dan niet langer een hoofdpijndossier maar een strategisch wapen.
Ons team bestaat uit interim CIO’s met jarenlange ervaring op het gebied van ICT-strategie, implementatietrajecten en inkoop van automatisering. Elk met hun eigen specialisme en achtergrond. Echte doeners die ook parttime het verschil kunnen maken. Dus er is altijd een parttime CIO beschikbaar die precies die ervaring heeft waaraan u behoefte hebt.

Waarmee kan de parttime CIO u helpen?

image

Tactisch: in control komen

 • Privacywetgeving: AVG/GDPR-proof worden
 • Inzicht in het rendement op ICT-investeringen krijgen
 • Contracten en relatie met ICT-dienstverleners op orde maken
 • Beleid voor beveiliging van systemen en gegevens opstellen
 • ICT-risico’s analyseren en afdekken
 • ICT-taken, verantwoordelijkheden en compliancy inrichten
 • Project- en portfoliomanagement inrichten
image

Strategisch: klaar voor de toekomst zijn

 • Lange termijn beleid voor digitalisering en automatisering
 • Inzet van ICT voor strategische bedrijfsgroei
 • Visie op digitaal omgaan met klanten
 • Sparringpartner voor de directie
 • Borgen van het rendement op ICT-investeringen
 • Keuzes maken voor ICT-partners en leveranciers
 • Innovatiebeleid
image

Korte termijn kansen pakken

 • Baten daadwerkelijk verzilveren
 • Probleemprojecten op de rails zetten
 • Kostenbesparingen op ICT realiseren
 • Integratie tussen applicaties realiseren
 • Verouderde ICT-systemen vervangen
 • Make-or-buy beslissingen
 • Doorlichten van bedrijfsprocessen en ICT-systemen
 • Uw applicatielandschap rationaliseren
 • Nieuwe initiatieven zoals mobile, robotisering en big data

Cases

ICT weer op de rails door duidelijke visie en structurering

Onze opdrachtgever
Een kleine verzekeringsmaatschappij maakt een flinke transitie door. Zo is er de ontwikkeling en invoering van een nieuw schade-afhandelingssysteem dat veel van de organisatie en de afdeling ICT vergt. De afdeling ICT verdrinkt in de werkzaamheden en moet daarin begeleid worden. Daarnaast moet de organisatie zich voorbereiden op een omvangrijk outsourcing-traject.

Onze opdracht
Begeleiden van de organisatie als interim CIO in 2 dagen per week. Operationeel aansturen van de afdeling ICT en invullen van de brugfunctie met externe leveranciers voor bovengenoemde trajecten.

Onze resultaten
Deze opdracht loopt momenteel. Resultaten tot nu toe:
- afdeling ICT weer op de rails: herstructurering van de werkzaamheden en duidelijke afspraken met de organisatie
- duidelijke visie op de inzet van ICT op de lange termijn
- aansturing van het outsourcing-traject
- structurering en fasering van het innovatiebeleid van de organisatie

Betere aansluiting van ICT op de bedrijfsprocessen door eenduidige sturing & herinrichting

Onze opdrachtgever
Een sterk groeiende organisatie die zich bezighoudt met het afhandelen van letselschades. Door de sterke groei was de ICT te weinig ondersteunend aan de bedrijfsprocessen en leveren automatiseringsoplossingen minder op dan verwacht. Bovendien worden de totale ICT-kosten aangemerkt als erg fors.

Onze opdracht
Gedurende een half jaar heeft onze CIO de organisatie ter zijde gestaan met coaching en adviezen op het gebied van ICT-projectmanagement en de keuze voor en inrichting van applicaties

Onze resultaten
- realisatie van diverse ICT-verbeterprojecten op basis van concrete business cases
- eenduidige sturing van ICT vanuit de ‘business’
- herinrichten van een aantal processen in de organisatie

Verbeterde samenwerking ‘business’ en ICT-organisatie door werkende projectorganisatie

Onze opdrachtgever
Onze opdrachtgever is dé zakelijke groothandel in ICT-hardware. De organisatie is de afgelopen jaren snel gegroeid en komt met haar eigen ICT-omgeving in een nieuwe fase. Keuzes m.b.t. de verouderde zelfbouwapplicaties spelen een belangrijke rol: herbouwen of gaan werken met standaardsoftware? De organisatie gaat ook meer en meer projectmatig werken, waardoor programmamanagement belangrijk wordt.

Onze opdracht
Samen met de organisatie bepalen welke keuzes in het applicatielandschap gemaakt moeten worden. Opstellen van een integraal Plan van Aanpak en de uitvoering daarvan aansturen.

Onze resultaten
Deze opdracht loopt momenteel. Resultaten tot nu toe:
- een duidelijke visie op de inzet van ICT voor de lange termijn
- een werkende projectorganisatie voor de verschillende projecten en verbeterde samenwerking tussen de ‘business’ en de ICT-organisatie
- professionalisering van de inkoop van ICT-middelen: leveranciersmanagement
- invoering van werken onder architectuur

Wilt u meer weten over onze cases? Neem dan Contact met ons op!

Voordelen van de CIO for a day

Ervaring

De CIO for a day is een zware en onafhankelijke professional met jarenlange ervaring, die anders lastig te vinden zou zijn. In staat om situaties snel te doorgronden en kennis toe te voegen aan de organisatie, die daar op de lange termijn van profiteert.

Snel beginnen

Een interim CIO kan snel beginnen, soms zelfs al binnen enkele dagen.

Pragmatisch van start

Het inschakelen van CIO for a day vereist een minimum aan selectie- en aanstellingsformaliteiten. Geen lange selectie trajecten met recruiters.

Raad én daad

De CIO for a day helpt zowel met concrete adviezen als de implementatie daarvan. De CIO schakelt hiervoor soepel tussen directie niveau en inhoud en is gewend om sturing te geven aan projecten en leveranciers.

Resultaatgericht

De resultaten van onze interim opdrachten zijn duidelijk meetbaar door specifieke en concrete doelen gesteld bij aanvang van de opdracht.

Meer emotionele afstand

De CIO for a day is minder emotioneel verbonden met de organisatie en heeft ervaring opgedaan bij vele andere organisaties. Daardoor kan hij of zij objectiever oordelen en makkelijker moeilijke beslissingen nemen.

Digitale vaardigheidsscan

De op maat uitgevoerde digitale vaardigheidsscan is een goed startpunt bij de inhuur van een interim CIO. Deze scan kan echter ook los ingezet worden. De uitkomsten bieden u handvatten om volgende stappen te zetten in uw ICT-landschap & -beleid.

30% van de ondernemers verwacht binnen 5 jaar hun businessmodel te moeten veranderen om toekomstbestendig te blijven. 80% geeft aan dat ICT in de komende jaren een sleutelrol vervult bij het realiseren van de ambities. En nog steeds mislukt 70% van alle ICT-projecten. Hoe zit dat bij u?

Onze Digitale vaardigheidsscan geeft u antwoord op de volgende vragen:

Bent u klaar voor de toekomst? Heeft u goed zicht op de lange termijn kansen en randvoorwaarden in uw ICT-omgeving? Welke concrete acties kunt u ondernemen?

Welke concrete korte termijn ICT-gerelateerde kansen en benodigde maatregelen zijn er die uw rendement of bedrijfscontinuïteit verhogen? Hoe kunt u deze verzilveren?

Verloopt uw klantinteractie effectief met de inzet van online mogelijkheden? Wat doen andere bedrijven, op digitaal gebied, om de klant te binden en te boeien?

Bent u volledig ‘in control’? Heeft u alle maatregelen en processen ‘in place’ om ICT-middelen veilig en betrouwbaar in te zetten?

De Digitale vaardigheidsscan wordt op maat voor uw organisatie uitgevoerd en is gebaseerd op ons eigen model van digitale vaardigheden. We komen graag vrijblijvend langs om dit toe te lichten.

Deze scan kost u €7.500 exclusief BTW. Als wij u na de scan verder helpen, brengen wij 50% van dit bedrag niet in rekening.

Voor meer informatie neem direct Contact met ons op!

Onze CIO's

Guido Schoonheim

Na jarenlange ervaring als CTO, verander consultant en Managing Director van een grotere ICT dienstverlener werkt Guido het liefst op de grens van business en ICT, met een pragmatische blik, brede ervaring en diep inhoudelijke ICT kennis.

Ervaring met:
bedrijfstransformaties, sales en marketing, leveranciersmanagement, project en programma management, agile werken, systeemontwikkeling, directie functies.

Kenmerken:
pragmatisch, commercieel denken, technisch inhoudelijk, resultaat gericht, vriendelijk, duidelijk

Eric van der Wolk

Als mede-oprichter van adviesbureau BCE heeft Eric de afgelopen 15 jaar vele middelgrote organisaties geadviseerd en begeleid in complexe trajecten waarin digitalisering/automatisering een belangrijke rol spelen. Hij deed dit in diverse rollen, van adviseur tot tijdelijke CIO en verandermanager.

Ervaring met:
bedrijfstransformaties, outsourcing, programmamanagement, leveranciers-/inkoopmanagement.

Kenmerken:
kijken met de blik van de ondernemer, resultaatgericht en hands-on.

Joost van Bilsen

Oprichter en partner van BCE. Vele jaren ervaringen in digitalisering van organisaties, in de rol van interimmer, project- of programmamanager. Advisering van het management bij complexe automatiseringsbeslissingen. Praktische vertaling van strategische keuzes in informatiemanagement en concrete projecten of lijnactiviteiten.

Ervaring met:
digitale en business transformaties, informatiemanagement, outsourcing, inrichting ICT-beheer. Gespecialiseerd in: op de rails zetten van ontspoorde projecten en verstoorde relaties met ICT-leveranciers.

Kenmerken:
focus op resultaat, benutten van interne kennis/ervaring/enthousiasme.

Marc Konings

In diverse rollen, zoals (interim) CIO, directeur van ICT-dienstverleners en adviseur heeft Marc de afgelopen 20 jaar vele middelgrote organisaties geadviseerd en begeleid in het realiseren van complexe trajecten en keuzes op het gebied van digitalisering/automatisering. Zijn focus ligt vooral op het efficiënt en effectief inzetten van ICT-middelen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering

Ervaring met:
bedrijfstransformaties, (out)sourcing, programmamanagement, inrichten ICT-werkveld, business-ICT alignment

Kenmerken:
bedrijfsmatig redenerend, resultaatgericht, veranderaar, inhoudelijk deskundig en hands-on.

Klaas-Jan Molendijk

Klaas-Jan is partner van adviesbureau BCE en heeft vele middelgrote organisaties begeleid bij hun ICT-vraagstukken. Op een creatieve en innovatieve manier kijken naar (klant)processen en deze resultaatgericht verbeteren is kenmerkend voor zijn werkwijze. Hij deed dit in de rol van eindverantwoordelijke/
projectmanager en als adviseur.

Ervaring met:
digitale en business transformaties waarbij een vernieuwende dienstverlening centraal staat. Integrale architectuurvraagstukken, van webtechnologie tot backoffice omgevingen.

Kenmerken:
focus op resultaat, enthousiasmeren van medewerkers en altijd de goede balans tussen technologie en mens.

Thomas van der Knijff

Thomas heeft een technische achtergrond en aangeboren creativiteit. Jarenlange ervaring in het bedenken, sturen en begeleiden van verandertrajecten waarin de mix tussen business, ICT en klantervaring belangrijk is. Thomas weet strategische doelstellingen te vertalen naar concrete, realistische projecten. Hij deed dit o.a. in de rol als (interim) projectmanager, businessverantwoordelijke, internetondernemer, adviseur en manager ICT.

Ervaring met:
Project- en programmamanagement en het invullen van de inhoudelijke aansturing. Digitale transformaties, realisatie en optimalisatie van (online)bedieningsconcepten, normaliseren van het applicatielandschap en systeemarchitectuur, procesverbeteringen, leveranciersmanagement.

Kenmerken:
Integer, gecommitteerd, pakt verantwoording, inhoudelijk en strategisch sterk.

Ben van de Laar

Ben heeft in zijn werkzame leven binnen de ICT vele rollen vervuld, van programmeur tot ICT-manager. Hij heeft veel bouw- implementatie- en verandertrajecten begeleid als projectmanager, verandermanager en adviseur/coach. Ben werkt bij voorkeur dicht op de werkvloer in een omgeving waar veel speelt op het inhoudelijke, technische en menselijke vlak. Zijn uitgangpunt voor een geslaagde implementatie is dat de ICT en andere middelen zoveel mogelijk ten dienste moeten staan van de gebruiker en niet andersom.

Ervaring met:
Implementaties, werkprocesverbetering, projectmanagement, interim- en verandermanagement, teambegeleiding. Helpt graag vastgelopen trajecten alsnog tot een goed einde te brengen of organisatieonderdelen weer lekker te laten functioneren.

Kenmerken:
Informeel, mensgericht, praktisch en resultaatgericht, loyaal, inventief en volhardend.

Tom Hendrikx

Tom heeft de afgelopen 20 jaar bij diverse opdrachtgevers prima resultaten behaald in de rollen van interim ICT-manager en programma/projectmanager op het snijvlak van business en ICT. Succesvol veranderen is volgens hem geen toeval, maar het resultaat van toewijding en keuzes maken. Hij focust sterk op het realiseren van toegevoegde waarde voor de opdrachtgever en op het borgen van de resultaten bij de opdrachtgever.

Ervaring met:
Interim/project/programmamanagement, het op de rails krijgen ontspoorde projecten, agile werken, systeemontwikkeling, outsourcing/aanbestedingen, leveranciers-/inkoopmanagement.

Kenmerken:
Pragmatisch, teamplayer, slagvaardig in probleemsituaties, iemand die zich snel nieuwe omgevingen eigen maakt en een interim-manager die de inhoudelijke component niet uit de weg gaat.

Sam van Meegen

Sam heeft van oorsprong een technische ICT-achtergrond met een focus op grootschalige, complexe en geïntegreerde ERP- en Office-architecturen. Hij heeft vanuit die achtergrond jarenlange ervaring met zowel de technische als procesmatige aspecten van digitalisering en deed dat in diverse rollen: technisch consultant, (interim) ICT-manager, ICT-ondernemer en business coach.

Ervaring met:
Vanuit het proces gestuurde digitale transformaties, mede met behulp van nieuwe technologieën en innovaties. Inrichten en optimaliseren van architecturen. Procesverbeteringen, kostenbeheersing en leveranciersmanagement.

Kenmerken:
Teamspeler, communicatief sterk, kan zowel strategisch, tactisch als operationeel acteren en maakt zich nieuwe kennis razendsnel eigen.

Zelf CIO worden? Neem contact op met Eric van der Wolk op telefoonnummer: 06-19356574. Of middels ons contactformulier

Partners

Onze CIO’s zijn ervaren, onafhankelijk en gericht op resultaat voor uw onderneming. In onze opdrachten hebben wij desgewenst toegang tot de kennis en expertise van onze partners:

BCE helpt middelgrote organisaties succesvol digitaal te transformeren. Ons bureau valt daarbij op door het brede spectrum van succesbepalende expertises. Ideeën ontwikkelen. Regie voeren. Innovatie organiseren. IT-specialisten aansturen. Gebruikers en klanten enthousiasmeren. En vooral: realisatiekracht. Want wat de opdracht ook is, wij zorgen dat het geregeld wordt. Punt.

CFO Capabel helpt uw strategisch en financieel management verbeteren met raad én daad. Met een scherpe financiële analyse, strategisch advies over uw financiële organisatie en processen, business coaching en begeleiding bij de implementatie. Onze parttime CFO’s staan u al vanaf één dag per week bij in het financieel gezond en toekomstbestendig maken van uw bedrijf.

Wij beantwoorden graag uw vragen

Of stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier